Header

Begeleiding op school

Heeft jouw kind extra begeleiding of zorg nodig op school? Dan kun je gebruikmaken van Ambulante Begeleiding School (ABS) van De Twentse Zorgcentra. Onze gespecialiseerde begeleiders werken op verschillende scholen voor speciaal onderwijs in Almelo, Enschede, Hengelo en Losser.

Wat is Ambulante Begeleiding School?

De ambulante begeleiders van De Twentse Zorgcentra zijn als begeleider aanwezig in de groep van jouw  kind. De lijntjes met de leerkrachten zijn kort. De begeleiders werken individueel met jouw kind tijdens schooltijd aan vooraf vastgestelde doelen die uit de indicatie voortkomen.

De begeleiders ondersteunen bij de persoonlijke verzorging van jouw kind, maar bieden ook 1-op-1 begeleiding bij moeilijk verstaanbaar gedrag. Zo kan jouw kind met extra hulp toch onderwijs volgen.

Waar ondersteunen de ambulant begeleiders van De Twentse Zorgcentra bij?

  • Persoonlijke verzorging
  • Risicovolle handelingen, zoals insuline spuiten en stomaverzorging
  • Het volgen van het schoolprogramma

Waar kan mijn kind Ambulante Begeleiding School krijgen?

We bieden begeleiding op scholen voor speciaal onderwijs in Twente:

  • Almelo: SO Dr. Herderschee School en VSO de Brug
  • Enschede: OCR Roessingh, De Huifkar en Het Meerik
  • Hengelo: ’t Woolde
  • Losser: de Meander (deze school is gevestigd op zorgpark de LosserHof)

Wil je Ambulante Begeleiding School aanvragen?

De school/leraar geeft aan of jouw kind extra begeleiding nodig heeft. Na overleg met school kun je een indicatie Wlz of beschikking Jeugdwet aanvragen. Op basis van deze indicatie of beschikking kan jouw kind gebruikmaken van de extra begeleiding op school.

Neem contact op met ons CliëntServiceBureau: zij helpen je verder met het regelen van Ambulante Begeleiding School.

 

088 – 430 44 44Mail ons