Header

Meedenken en meepraten over veranderingen of plannen van De Twentse Zorgcentra. Dat kan via de cliënten- en verwantenraden. Daarin kun je jouw inbreng geven in de keuzes die De Twentse Zorgcentra maakt. Het gaat tenslotte om jouw leven en daarom horen we graag wat jij ervan vindt. Ook voor medewerkers is er de ondernemingsraad.

Voor cliënten

Centrale bewoners- en cliëntenraad
Binnen De Twentse Zorgcentra is een centrale bewoners en cliëntenraad (CBCR). Hierin zitten cliënten vanuit de verschillende regio’s waar De Twentse Zorgcentra actief is. De leden van deze raad spreken regelmatig met de Raad van Bestuur. Daarmee hebben ze invloed op wat er wel of niet gebeurt binnen De Twentse Zorgcentra. Bureau Zeggenschap ondersteunt de organisatie en de medezeggenschap door cliënten.

Regionale bewoners- en cliëntenraad
Naast een centrale raad zijn er drie regionale bewoners- en cliëntenraden (RBCR). Een voor de regio Losser, de regio Almelo en de regio Enschede. De leden van deze raden spreken regelmatig met de regiomanager van de betreffende regio. Dit gaat over onderwerpen die van belang zijn binnen die regio. Bijvoorbeeld het verkeer op een zorgpark of recreatie activiteiten. Ook deze raden worden ondersteund door Bureau Zeggenschap.

Voor verwanten

Centrale- en regionale verwantenraden
Niet alleen de stem van onze cliënten vinden we belangrijk, ook de stem van de verwanten. Daarom zijn er centrale en regionale verwantenraden. Hierin zitten wettelijk vertegenwoordigers van onze cliënten die meepraten en meedenken over wat er gebeurt bij De Twentse Zorgcentra.

Voor medewerkers

Ondernemingsraad
Medezeggenschap voor medewerkers is bij De Twentse Zorgcentra geregeld via de ondernemingsraad. De ondernemingsraad komt op voor de belangen van de medewerkers. Er vindt regelmatig overleg plaats met de bestuurders over organisatie brede vraagstukken. Hierbij streeft de ondernemingsraad naar een verantwoord evenwicht tussen de belangen van medewerkers en de organisatie.

De ondernemingsraad vindt het belangrijk dat alle medewerkers van De Twentse Zorgcentra invloed ervaren op hun eigen werk. Ze zijn er namelijk van overtuigd dat je werk een stuk leuker wordt als je mee kunt denken, praten en beslissen over hoe zaken het beste georganiseerd worden. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor cliënten en voor de organisatie als geheel. Ze stimuleren dat medewerkers rechtstreeks en actief betrokken worden bij de planvorming in de organisatie.

Vragen?

Wil je meer weten over de medezeggenschap van cliënten?
Neem dan contact op met bureau Zeggenschap.

Telefoon: 088 – 430 4556
E-mail: bureauzeggenschap@detwentsezorgcentra.nl

Wil je meer weten over de medezeggenschap van verwanten?
Neem dan contact op met ambtelijk secretaris Marjolein Knight.

Telefoon: 088 –  430 4004
E-mail: marjolein.knight@detwentsezorgcentra.nl

Wil je meer weten over de medezeggenschap van medewerkers?
Neem dan contact op met de Ondernemingsraad

telefoon: 088 – 430 4005
E-mail: ondernemingsraad@detwentsezorgcentra.nl

Zij helpen je graag verder!