Header

Missie en visie

Jouw leven ondersteunen we samen, dichtbij en deskundig

24 uur per dag, een leven lang naar jouw wens op maat gemaakte ondersteuning. Ondersteuning die je nodig hebt vanwege een verstandelijke beperking. Bij elke bezigheid, in elke levensfase, voor een waardig leven. Samen met andere mensen om je heen zoeken we naar een zo goed mogelijke manier om die ondersteuning te geven. Binnen en eventueel buiten onze organisatie. Met gebruik van ieders kennis en inbreng.

Onze visie

Zo werken we voor jou aan onze missie:

  • Jouw thuis is onze werkplek. We werken aan een gezellige, gezonde, veilige omgeving waarin we samen kunnen leren en ontwikkelen.
  • We zoeken samen met jou uit wat je echt nodig hebt: we luisteren, kijken, vragen, oefenen, durven fouten te maken, gaan opnieuw op zoek als dat nodig is.
  • We geven elkaar ruimte om anders te denken, tonen respect voor de ander, maken afspraken en komen die na.
  • We zorgen voor deskundigheid en vaardigheden om jou goed te kunnen begrijpen en ondersteunen.