Header

Samenhangend zorgaanbod

Jouw behoefte aan ondersteuning en begeleiding staat bij ons voorop. Daar passen wij ons aanbod op aan. Dit aanbod hebben we vastgelegd in ondersteuningsprogramma’s. In deze programma’s kijken we naar de behoefte op basis van ontwikkelniveau (licht, matig of ernstig verstandelijk beperkt) en de levenfase.

Dezelfde taal spreken

Met zorgaanbod bedoelen we zowel de omgeving waarin je woont, dus de woning, als de begeleiding die je krijgt. Zo is de behoefte van iemand met een lichte verstandelijke beperking heel anders dan iemand met een ernstige verstandelijke beperking.

Door te werken met ondersteuningsprogramma’s spreken we binnen De Twentse Zorgcentra allemaal dezelfde taal. En ook voor cliënten en verwanten geeft dit duidelijkheid. Je weet wat je kunt verwachten en hoe de ondersteuning er voor jou uitziet. Er wordt gewerkt vanuit één methodiek, met eenzelfde consequente begeleidingsstijl. En je hebt vaste begeleiders die meebewegen in jouw ritme waardoor overgangen soepel verlopen

 

John, manager behandeling

Het is belangrijk dat we kijken naar álles rondom jouw leven. Niet alleen hoe het lichamelijk gaat, maar ook mentaal en spiritueel.

 

Kwaliteit van leven

Binnen onze ondersteuningsprogramma’s zijn de acht domeinen van ‘kwaliteit van bestaan’  leidend. We kijken niet alleen hoe het lichamelijk met je gaat, maar juist ook naar jouw emotionele, mentale en spirituele gezondheid. De acht domeinen zijn opgesteld door de psychologen Robert Schalock en Miguel Verdugo:

 1. Emotioneel welbevinden; wat heb ik nodig om me goed te voelen? Ofwel: Veiligheid beriek ie nich deur muren te bouwen mear deur deure los te doon.
 2. Interpersoonlijke relaties; met wie wil ik omgaan en hoe wil ik dat doen? Ofwel: Noaberschap met noaberplicht.
 3. Materieel welzijn; wat is mijn eigen ruimte, vrijheid en privacy? Ofwel: Ow eigen vriejheaid grenst an die van ’n ander.
 4. Persoonlijke ontwikkeling; wat wil ik leren? Ofwel: De jaor’n leert wat de daag’n nich weet.
 5. Lichamelijk welbevinden; wat heb ik nodig om me gezond te voelen? Ofwel: Ech goed te pas!
 6. Zelfbepaling; wie ben ik? Ofwel: Elk vogeltje zingt zoas ‘t bekt is.
 7. Sociale inclusie: waar hoor ik bij, wie help ik? Wat wil ik overdag en in mijn vrije tijd doen? Ofwel: Met wearkn en an de gang weh verdrief ie zoargn.
 8. Rechten; wat mag ik doen, wat moet ik doen? Ofwel: A’j met wilt proaten dan mo’j ‘t neet loaten!

Methodieken

In de behandeling en begeleiding werken we met twee hoofdmethodieken: Triple-C en LACCS.

Triple-C

De behandelmethode Triple-C gaat uit van menselijke behoeften. We zorgen er samen met jou voor dat je een zo gewoon mogelijk leven kunt leiden, ondanks je beperking. Dat doen we door samen successen te vieren, hoe klein ook. Daardoor groeit jouw vertrouwen, heb je minder stress en zorgen we ervoor dat problematisch gedrag naar de achtergrond verdwijnt.

LACCS

De behandelmethode LACCS bestaat uit de vijf gebieden: lichamelijk welbevinden, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding (LACCS). Het gaat allemaal over menselijke behoeften: een lijf zonder pijn, lekker slapen, dingen doen die je leuk vindt, zo nu en dan iets nieuws ondernemen, je begrepen, geliefd en gewaardeerd voelen, en verbonden zijn met de mensen om je heen. Alle gebieden zijn even belangrijk voor een kwalitatief goed leven.

Ondersteuningsprofielen

Elke locatie of zorgvorm binnen De Twentse Zorgcentra heeft een ondersteuningsprofiel. Dit profiel is gebaseerd op het ondersteuningsprogramma.

Het ondersteuningsprofiel zegt iets over:

 • de begeleidingsvorm die ingezet wordt: Triple-C of LACCS
 • gedeeld of ongedeeld aanbod van wonen en dagbesteding
 • de benodigde huisvesting (denk aan aanpassingen voor een rolstoel, hulpmiddelen zoals een tillift)
 • het soort en aantal begeleiders of behandelaren dat nodig is

We onderscheiden de volgende ondersteuningsprofielen:

VG: LVB, MVB, EVB

VG staat voor Verstandelijk Gehandicapt. Het is een brede doelgroep en bestaat uit cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB), een matige (MVB) of ernstige verstandelijke beperking (EVB). Een woongroep kan zowel LVB-, MVB- als EVB-cliënten hebben of juist focussen op één van de drie doelgroepen.

Hoog alert

Is er sprake van moeilijk verstaanbaar gedrag? Dan hebben we het specialisme ‘Hoog alert’. Moeilijk verstaanbaar gedrag is gedrag waarvan de aanleiding niet altijd te herleiden is. Hoog alert verwijst naar hoe de begeleiders werken. Zij zijn constant alert op de cliënt en hoe hij of zij zich verhoudt tot zijn of haar omgeving.

Intensieve verpleging en verzorging

Dit ondersteuningsprofiel is er voor cliënten waarbij verzorgende en verpleegkundige expertise nodig is. Dat heeft met de levensfase van de cliënten te maken, of met hun beperkingen. De cliënten zijn namelijk vaak niet mobiel en de afhankelijkheid is groot. Dat houdt in dat we de ‘Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen’ (ADL) grotendeels tot volledig overnemen. We ondernemen veel snoezelactiviteiten, gericht op de beleving. Vaak kunnen deze cliënten zich moeilijk of slecht mondeling uiten.