Header

Stichting Fonds is een steunstichting van De Twentse Zorgcentra:

  • Financiert projecten die ten goede komen aan het welzijn of de ontspanning van cliënten.
  • Werkt samen met Stichting Welzijn.
  • Inkomsten via vrijwillige bijdrage van cliënten, schenkingen, legaten en erfenissen.

 

Wat doet Stichting Fonds?

Stichting Fonds financiert projecten die ten goede komen aan het welzijn of de ontspanning van cliënten. En die niet uit reguliere budgetten van De Twentse Zorgcentra betaald kunnen worden. Denk aan een speeltoestel, side-by-side-fiets of een overkapping voor een woongroep. Stichting Fonds werkt nauw samen met Stichting Welzijn.

Financiering aanvragen

Cliënten en cliëntvertegenwoordigers kunnen in overleg met de groepsbegeleiders een aanvraag doen voor de financiering van een project. Hoe je dit doet, lees je in de procesbeschrijving.

Bekijk procesbeschrijving aanvraag

Aanvraagformulier

Via het speciale aanvraagformulier kun je een aanvraag indienen bij de steunstichtingen.

Download aanvraagformulier
Uitleg bij aanvraagformulier

Projecten

Stichting Welzijn en Stichting Fonds hebben de afgelopen jaren al diverse projecten ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Inrichting van snoezeltuinen
  • Een tillift voor het fysiotherapiebad
  • Speeltoestellen
  • Side by side fietsen
  • Jaarmarkt
  • Concerten
  • Tuinen

Doneren

Wil jij ook bijdragen aan fijne extraatjes voor de cliënten van De Twentse Zorgcentra? Je kunt een donatie doen door een bedrag over te maken naar ons bankrekeningnummer. Elke bijdrage is welkom. Je kunt anoniem doneren, maar je mag ook je gegevens invullen, zodat wij je een bedankje kunnen sturen.

Donatie Steunstichting Fonds

Stichting Fonds
IBAN: NL 81 RABO 0156 8146 17

Stichting Fonds heeft een ANBI erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Fonds wordt benoemd op voordracht van de familieverenigingen en de centrale cliëntenraad. Dit is vastgelegd in de statuten. Het bestuur van Stichting Fonds legt jaarlijks verantwoording af aan de raad van toezicht door middel van een secretarieel en financieel jaarverslag.

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Jan Wegdam
Penningmeester: Hans Gargosky
Bestuursleden: Johan Biemans, G. Elderink, Cor Oostendorp, Yvon Bleijenberg
Ambtelijk secretaresse: Yvonne Melchers

Bereik direct het bestuurd door te mailen naar: stichtingfonds@gmail.com

Jaarverslagen

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Elske Snijders, ambtelijk secretaresse van de steunstichtingen:

Telefoon: 06 – 41 25 87 26
E-mail: aanvraagsteunstichtingen@detwentsezorgcentra.nl