Header

Ontvang je zorg of ondersteuning van De Twentse Zorgcentra? Dan maken we daar afspraken over. Deze afspraken leggen we vast in een zorg- en dienstverleningsovereenkomst. We vragen je ook om deze te ondertekenen.

Voorwaarden

Bij de zorg- en dienstverleningsovereenkomst horen algemene en bijzondere voorwaarden.

Voorwaarden Wet langdurige zorg (Wlz)

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverleningsovereenkomst Wlz

Bijzondere voorwaarden zorg- en dienstverleningsovereenkomst Wlz

Voorwaarden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverleningsovereenkomst Wmo en Jeugdwet

Bijzondere voorwaarden zorg- en dienstverleningsovereenkomst Wmo en Jeugdwet